Køretilladelse til Bakkens leverandører

Køretilladelse

Vigtig information til Bakkens leverandører

Køb køretilladelse i dag! Se køretider her

Køretilladelse til Bakkens areal

Bakken åbner den 22. marts

BEMÆRK: Leverandørkørsel på Bakken er ikke tilladt tidligere end kl. 7

Kørsel på Bakkens areal kræver gyldig køretilladelse udstedt af A/S Dyrehavsbakken.

Gyldighed

 • Køretilladelsen i form af mærkat skal monteres i forruden for at være gyldig
 • Køretilladelsen er gyldig til den 15. marts 2025.

Parkering på Bakken

• Parkering må kun ske på selve Bakkearealet*
• Parkering på Bakkens areal er alene tilladt på veje og andre asfalterede arealer og ikke på fortovsarealer
(indenfor brostensbåndene) og lignende.

*Arealet inden for den linje som udgøres af bakkebygningernes yderkant mod skoven.

Bestilling af køretilladelse

Bemærk

 • På lør-, søn- og helligdage er kun nødvendig kørsel af fødevarer samt rengøringsselskaber og service tilladt.
 • Der skal kun bestilles én (antal 1) køretilladelse pr. firma
 • Der kan bestilles op til 10 mærkater (til 10 biler) pr. køretilladelse, når produktet er lagt i kurv og kundeinformation er udfyldt. 
 • Alle engangskøretilladelser bestilles via dette link, eller ved scanning af QR-koden ved indkørsel på Bakkens areal.

Retningslinjer for kørsel

Bestil din køretilladelse i dag

Periode
Køretilladelsen er gyldig til og med 15. marts 2025

Retningslinjer for kørsel til Bakken og på Bakkearealet

 • Alle køretøjer skal have køretilladelse
 • Køretilladelse skal monteres synligt i forruden
 • Køretilladelse udstedes af A/S Dyrehavsbakken til nødvendig arbejdskørsel til Bakkens forretninger
 • Der udstedes max. 3 gratis engangskøretilladelser pr. virksomhed i perioden 01.03.24-15.03.25
 • Kørsel til Bakken skal ske gennem Kongeporten til indkørsel til Bakkearealet ved Cirkusrevyen/Minetrain
 • Kørsel i Dyrehaven uden for Bakkearealet er forbudt
 • Kørselshastigheden må ikke overstige 20 km/t og knallertkørsel er forbudt
 • Det er ikke tilladt at holde med motoren kørende på tilkørselsvejene til Bakken!
 • Kørsel til Peter Lieps Hus og Restaurant Piil & Co. – kontakt restauranten.
 • Overtrædelse af kørselsreglerne på Bakken herunder fristerne for udkørsel kan medføre inddragelse af udstedt køretilladelse.

Bestil din køretilladelse i dag

Tidsrum for kørsel på Bakken
Hent oversigt som pdf

Bemærk
På lør-, søn- og helligdage er kun nødvendig kørsel af fødevarer samt rengøringsselskaber og service tilladt.

Paller
Såfremt man anvender EUR paller til transport af gods til Dyrehavsbakken, er det i udgangspunktet et krav for opfyldelsen af præmisserne for køretilladelsen, at disse medtages omgående. Såfremt dette ikke kan ske, er ombytning eller afregning af EUR paller en sag mellem transportør og varemodtager.

Vi gør opmærksom på, at paller - uanset type - som efterlades på Dyrehavsbakkens fællesarealer, vil blive fjernet som affald. 

Inddragelse af køretilladelse
Overtrædelse af kørselsreglerne på Bakken herunder fristerne for udkørsel kan medføre inddragelse af udstedt køretilladelse.

Bestil din køretilladelse i dag

Priser

Køretilladelse M1

Permanent tilladelse i form af mærkat

Pris
1.700 kr. ekskl. moms pr. virksomhed

Bemærk

 • Gyldig for køretøj op til 3.500 kg
 • Gyldig til og med 15.03.2024

Bestil din køretilladelse i dag

Køretilladelse M2

Permanent tilladelse i form af mærkat   

Pris
4.400 kr. ekskl. moms pr. virksomhed

Bemærk

 • Gyldig for køretøj op til 18.000 kg
 • Gyldig til og med 15.03.2024

Bestil din køretilladelse i dag

Parkering på Bakkens areal

Regler for parkering

 • Parkering må kun ske på selve Bakkearealet*
 • Parkering på Bakkens areal* er alene tilladt på veje og andre asfalterede arealer og ikke på fortovsarealer og lignende

* Arealet inden for den linje som udgøres af bakkebygningernes yderkant mod skoven.

Tidsrum for parkering

Parkering må kun ske i det tidsrum, hvor kørsel er tilladt.

A/S Dyrehavsbakken kan dog i helt særlige tilfælde udstede parkeringstilladelse til parkering på arealet bag Friluftsscenen.

 

 

Parkeringsmæssigt opsyn

Skoven har indgået en aftale med APCOA Parking om at varetage det parkeringsmæssige opsyn i Bakkens randzone.

Bakkens randzone er i denne forbindelse defineret som området mellem Bakkebygningernes yderkant mod skoven og hhv. Christiansholmsvej, Fortunvej og Kildesøen.  Det indebærer opsætning af skiltning i området, der med kort og tekst oplyser, om at området drives efter privatretlige regler, og hvornår parkering i området er tilladt, og at overtrædelse vil medføre, at man blive pålagt en kontrolafgift på kr. 510.

#MITBAKKEN

Køb turbånd online og spar! KØB ONLINE