Køretilladelse til Bakkens leverandører

Køretilladelse

Vigtig information til Bakkens leverandører

Køb køretilladelse i dag! Tidsrum for kørsel

Køretilladelse til Bakkens areal

Bakken åbner fredag, den 23. marts 2018

Kørsel på Bakkens areal kræver gyldig køretilladelse, udstedt af A/S Dyrehavsbakken.

Gyldighed

 • Køretilladelsen i form af mærkat skal monteres i forruden for at være gyldig.
 • Køretilladelsen er gyldig til og med 14. marts 2019

Hvornår er kørsel på Bakken tilladt

Bemærk
På lør-, søn- og helligdage er kun nødvendig kørsel af fødevarer samt rengøringsselskaber og service tilladt.

Bestilling af køretilladelse

Bemærk

 • Der skal kun bestilles én (antal 1) køretilladelse pr. firma.
 • Der kan bestilles op til 10 mærkater pr. køretilladelse (number of cars), når produktet er lagt i kurv og kundeinformation skal udfyldes.

Retningslinjer for kørsel

Bestil din køretilladelse i dag

Periode
Køretilladelsen er gyldig til og med 14. marts 2019

Retningslinjer for kørsel til Bakken og på Bakkearealet

 • Alle køretøjer skal have køretilladelse
 • Køretilladelse skal monteres synligt i forruden
 • Køretilladelse udstedes af A/S Dyrehavsbakken til nødvendig arbejdskørsel til Bakkens forretninger
 • Der udstedes max. 3 gratis engangs-køretilladelser pr. virksomhed i perioden 15.03.18-14.03.19
 • Kørsel til Bakken skal ske gennem Kongeporten til indkørsel til Bakkearealet* ved Cirkusrevyen/Minetrain
 • Kørsel i Dyrehaven uden for Bakkearealet* er forbudt
 • Kørselshastigheden må ikke overstige 20 km/t og knallertkørsel er forbudt
 • Parkering må kun ske på selve Bakkearealet* og alene i det tidsrum hvor kørsel er tilladt
 • Parkering og kørsel på Bakkens areal er alene tilladt på veje og andre asfalterede arealer og ikke på fortovsarealer og lignende
 • Ved parkering på Bakkens areal, skal der altid være fri passage for andre trafikanter!
 • Det er ikke tilladt at holde med motoren kørende på tilkørselsvejene til Bakken!
 • Kørsel til Peter Lieps Hus og Restaurant Piil & Co. – kontakt restauranten

*) Arealet inden for den linje som udgøres af bakkebygningernes yderkant mod skoven.

Bestil din køretilladelse i dag

Tidsrum for kørsel på Bakken
Hent oversigt som pdf

Bemærk
På lør-, søn- og helligdage er kun nødvendig kørsel af fødevarer samt rengøringsselskaber og service tilladt.

Paller
Såfremt man anvender EUR paller til transport af gods til Dyrehavsbakken, er det i udgangspunktet et krav for opfyldelsen af præmisserne for køretilladelsen, at disse medtages omgående. Såfremt dette ikke kan ske, er ombytning eller afregning af EUR paller en sag mellem transportør og varemodtager.

Vi gør opmærksom på, at paller - uanset type - som efterlades på Dyrehavsbakkens fællesarealer, vil blive fjernet som affald. Pallerne vil herefter blive opbevaret indtil næste hverdag og kan – mod behørig dokumentation og betaling af et håndteringsgebyr på 25 kr. + moms – afhentes hos A/S Dyrehavsbakkens drift.
Er pallen ikke afhentet som anført bortfalder ethvert krav på disse.

Inddragelse af køretilladelse
Overtrædelse af kørselsreglerne på Bakken herunder fristerne for udkørsel kan medføre inddragelse af udstedt køretilladelse.

Bestil din køretilladelse i dag

Priser

Køretilladelse M1

Permanent tilladelse i form af mærkat

Pris
1.600 kr. ekskl. moms pr. virksomhed

Bemærk

 • Gyldig for køretøj op til 3.500 kg
 • Gyldig til og med 14.03.2019

Køretilladelse M2

Permanent tilladelse i form af mærkat   

Pris
4.200 kr. ekskl. moms pr. virksomhed

Bemærk

 • Gyldig for køretøj op til 18.000 kg
 • Gyldig til og med 14.03.2019

Bestil din køretilladelse i dag

Køretilladelse K1

10-turs klippekort

Pris
800 kr. ekskl. moms pr. virksomhed

Bemærk

 • Gyldig for køretøj op til 3.500 kg
 • Gyldig til og med 14.03.2019

Køretilladelse K2

10-turs klippekort

Pris
2.100 kr. ekskl. moms pr. virksomhed

Bemærk

 • Gyldig for køretøj op til 18.000 kg
 • Gyldig til og med 14.03.2019

Bestil din køretilladelse i dag

Parkering på Bakkens areal

Regler for parkering

 • Parkering må kun ske på selve Bakkearealet*
 • Parkering på Bakkens areal* er alene tilladt på veje og andre asfalterede arealer og ikke på fortovsarealer og lignende.

* Arealet inden for den linje som udgøres af bakkebygningernes yderkant mod skoven.

Tidsrum for parkering
Parkering må kun ske i det tidsrum hvor kørsel er tilladt.

A/S Dyrehavsbakken kan dog i helt særlige tilfælde udstede parkeringstilladelse til parkering på arealet bag Friluftsscenen.

 

 

Parkeringsmæssigt opsyn
Skoven har indgået en aftale med Q-park om at varetage det parkeringsmæssige opsyn i Bakkens randzone.

Bakkens randzone er i denne forbindelse defineret som området mellem Bakkebygningernes yderkant mod skoven og hhv. Christiansholmsvej, Fortunvej og Kildesøen.  Det indebærer opsætning af skiltning i området, der med kort og tekst oplyser, om at området drives efter privatretlige regler, og hvornår parkering i området er tilladt, og at overtrædelse vil medføre, at man blive pålagt en kontrolafgift på kr. 610.

#MITBAKKEN

Køb turbånd online og spar! KØB ONLINE