Acquire
Vaffelhuset.JPG

Lej en bid af Bakken

Telt 94C – max. 15 m2

I verdens ældste forlystelsespark nord for Køben- havn udbyder Naturstyrelsen et attraktivt areal til leje med virkning fra den 15. januar 2020.

Bliv en del af 140 forskellige forretninger i Danmarks hyggeligste forlystelsespark. Vær med i Dyrehavsbakkens fantastiske rejse fra sommerpark til sæsonpark med åbent sommer, efterår og jul.

Telt 94C – max. 15 m2

På arealet forefindes i dag en mindre træbygning, hvorfra sælges belgiske vafler, crepes suzettes og churros. Endvidere har Friluftsscenen ret til vederlagsfrit at disponere over ca. 5 m2 af bygningen, som rummer Friluftsscenens lydanlæg. Denne dispositionsret skal fortsat respekteres, uanset om en ny lejer overtager bygningen eller opfører en ny bygning, der i givet fald skal udformes således, at lydanlægget kan integreres.

Lejeperioden for det nye lejemål vil være tidsbegrænset med en lejeperiode på maksimalt 10 år.

For arealet betales en årlig afgift, som udgør en procentdel af omsætningen ekskl. udgående moms. Areallejen udgør en procentdel af omsætningen efter fradrag af udgående moms afhængig af forretningstype. Naturstyrelsen fastsætter afgiftsprocenten for 5 år ad gangen efter forhandling med Dyrehavsbakkens Teltholderforening, som den nye lejer er pligtig til at være medlem af.

Ansøgningsfrist

Ansøgning skal være A/S Dyrehavsbakken, Dyrehavevej 62, 2930 Klampenborg, e-mail: bakken@bakken.dk i hænde senest den 8. maj 2019. Forslag skal for at komme i betragtning kunne realiseres inden sæsonåbning primo april 2020.

Af de indkomne forslag vælger Naturstyrelsen efter drøftelse med A/S Dyrehavsbakken det forslag, som ud fra en samlet vurdering er bedst egnet til at sikre varetagelsen af Dyrehavsbakkens og dermed Naturstyrelsens interesser. Ved denne vurdering vil der bl.a. blive lagt vægt på, om den foreslåede forlystelse er støjsvag og har nyhedsværdi for Dyrehavsbakken.

Der vil endvidere blive lagt vægt på indpasningen i det omkringliggende miljø.

Naturstyrelsen forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne forslag samt til at forkaste dem alle. Styrelsen kan efter eget valg optage forhandling med forslagsstillerne.

Såfremt et forslag måtte blive godkendt, vil der blive forlangt garantistillelse for betaling af lejen i sæson 2020.

Yderligere oplysninger om areal og vilkår kan fås ved henvendelse til:
Adm. Direktør Nils-Erik Winther, A/S Dyrehavsbakken, tlf. 3996 2091
eller cand.jur. Elin Dahl Michelsen, Naturstyrelsen, Hovedstaden, tlf. 7254 3384.

Information


Teltnr.

94C

Areal

Max. 15 m2

Ansøgning

Send ansøgning til bakken@bakken.dk

Ansøgningsfrist

Senest 8. maj 2019

Download information

Bakken Stemning Kuloerte Lamper Lyskaede

#MITBAKKEN

Køb turbånd online og spar! KØB ONLINE