Pjerrots Ishus Facadebillede 2.JPG

Pjerrots Ishus udbydes til salg

Telt 77A, Dyrehavsbakken

Pjerrots Ishus, beliggende på Pjerrots Plads umiddelbart over for en af Dyrehavsbakkens store forlystelser, udbydes til salg.

 Følgende tilladelser er i dag knyttet til forretningen:

  1. salgsbod med is, konfekture, sodavand, donuts, frisk frugt samt chips herunder flæskesvær, der leveres i forretningen i færdigpakket stand og videresælges i samme indpakning
  2. salgsvogn med popcorn, brændte mandler og candyæbler

Forretningen er en del af bygningen telt 77, som også huser Pjerrots Hus. Forretningen har hidtil været udlejet. Der skal i forbindelse med salget ske en opdeling af bygningen i to ejerandele, ligesom der skal etableres en ejerforening. Ved køb medfølger bygningsarealet med faste installationer, men intet inventar, maskiner o.l.  Evt. overtagelse af eksisterende inventar skal ske efter aftale med fraflyttende lejer.

Der betales omsætningsbestemt stadeleje (skovafgift) til Naturstyrelsen. Skovafgiftssatsen er afhængig af forretningstype, og andrager for is- og konfektureforretninger pt. 8,64%.

Forretningsarealet udbydes til salg, idet man er velkommen til også at byde ind med anden anvendelse end isforretning. Af de indkomne bud vælger A/S Dyrehavsbakkens bestyrelse det, som ud fra en samlet vurdering bedst sikrer varetagelsen af Dyrehavsbakkens interesser. A/S Dyrehavsbakkens bestyrelse forbeholder sig ret til at afvise alle bud.

Nøgletal for forretningen kan rekvireres ved henvendelse til A/S Dyrehavsbakken, Lene Alsgren, lene@bakken.dk. Forretningsarealet kan besigtiges efter aftale med Lene Alsgren, telefon 3996 2097.

Ansøgning med bud på køb, angivelse af ønske om anvendelse og forventet omsætningsniveau samt evt. forslag til forbedringer, ombygning el.lign. skal sendes til lene@bakken.dk og være A/S Dyrehavsbakken i hænde senest den 4. januar 2024. Forslag skal for at komme i betragtning kunne realiseres inden sæsonåbning den 22. marts 2024.

Information


Forretning

Telt nr. 77A

For yderligere information om forretningen

Lene Alsgren, A/S Dyrehavsbakken
tlf. 3996 2097

 

#MITBAKKEN

Køb turbånd online og spar! KØB ONLINE