Bakken Boerneforlystelse Jeepen Elefant

Lej en Bid af Bakken

Telt 44, Dyrehavsbakken

Centralt beliggende forlystelser udlejes

I verdens ældste forlystelsespark nord for København udbyder Naturstyrelsen et attraktivt areal tilleje med virkning fra den 1. oktober 2024.
Bliv en del af 140 forskellige forretninger i Danmarks hyggeligste forlystelsespark. Vær med i Dyrehavsbakkens fantastiske rejse fra sommerpark til sæsonpark med åbent sommer, efterår og jul.

Telt nr. 44C - 1.072 m2 af hovedpladsen.
Arealet kan anvendes til etablering af én ny forlystelse eller til flere forlystelser. Afhængig af forlystelsen, kan der bydes på en del af eller hele arealet. På arealet ligger i dag forlystelserne Kaffekopperne, Frøen og Jeepen. Arealet kan anvendes til kørende forlystelser eller andre former for bemandede forlystelser. Arealtegning kan rekvireres på e-mail: lene@bakken.dk. Lejemålet omfatter alene grundarealet uden bygninger og anlæg. Den nuværende forlystelse på arealet ejes af den nuværende lejer, som ved lejemålets ophør er forpligtet til at fjerne denne
medmindre andet aftales.

Lejeperioden for det nye lejemål vil være tidsbegrænset, idet periodens længde nærmere kan aftales under
hensyntagen til investeringens størrelse. Areallejen udgør en procentdel af omsætningen efter fradrag af udgående moms afhængig af forretningstype. Forslag til etablering af ny forlystelse skal indeholde en beskrivelse af forlystelsens art – herunder kapacitet – finansieringsplan og et skøn over forventet
omsætningsniveau.

Ansøgning skal være A/S Dyrehavsbakken, Dyrehavevej 62, 2930 Klampenborg, e-mail: lene@bakken.dk i hænde senest den 5. juni 2023. Forslag skal for at komme i betragtning kunne realiseres inden sæsonåbning ultimo marts 2025.

Af de indkomne forslag vælger Naturstyrelsen efter drøftelse med A/S Dyrehavsbakken det forslag, som ud fra en samlet vurdering er bedst egnet til at sikre varetagelsen af Dyrehavsbakkens og dermed Naturstyrelsens interesser. Ved denne vurdering vil der bl.a. blive lagt vægt på, om den foreslåede forlystelse er støjsvag og har nyhedsværdi for
Dyrehavsbakken. Der vil endvidere blive lagt vægt på indpasningen i det omkringliggende miljø. Naturstyrelsen forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne forslag samt til at forkaste dem alle. Styrelsen kan efter eget valg optage forhandling med forslagsstillerne. Såfremt et forslag måtte blive godkendt, vil der blive forlangt garantistillelse for betaling af lejen i sæson 2024.

Yderligere oplysninger om areal og vilkår kan fås ved henvendelse til:
Direktionssekretær Lene Alsgren, A/S
Dyrehavsbakken, tlf. 3996 2097, eller Fuldmægtig
Christiane Martinussen, Naturstyrelsen,
Hovedstaden, tlf. 72 54 31 50.

Information


Forretning

Telt nr. 44C

For yderligere information om forretningen

Direktionssekretær
Lene Alsgren, A/S Dyrehavsbakken
tlf. 3996 2097

eller

Fuldmægtig
Christiane Martinussen, Naturstyrelsen,
Hovedstaden
tlf. 72 54 31 50

#MITBAKKEN

Køb turbånd online og spar! KØB ONLINE